Zapiranje leta 2023 Priloga

Za uspešno izvedbo prehoda leta v glavni knjigi je pomemben pravilni vrstni red postopkov, ki jih je potrebno izvesti. Predvsem je pomembno, da so podatki v saldakontih dokončno obdelani in zaključeni, vrednosti pa usklajene s stanjem v glavni knjigi.