TRONInterCenter NOVOSTI september 2023

Vse uporabnike TRONerp sistema želimo obvestiti o aktualnih novostih.

Za dodatna vprašanja ali pomoč smo vam na voljo na prodaja.tic@comtron.si


Odoo CMS- Sample image floating
Odoo text and image block

Aktualne novosti:

 

Premik dokumenta

Pri premiku dokumenta v nov dokument je na voljo procedura, ki ureja podatke ciljnega dokumenta. S proceduro nastavimo ciljno skladišče, prodajalca, stranko, ipd. ali pa iz različnih razlogov preprečimo premik v nov dokument (npr. manjkajoča zaloga). 

Opisano funkcionalnost smo sedaj nadgradili tako, da procedura lahko dodatno upošteva tudi ciljni dokument. Na praktičnem primeru to pomeni, da lahko določamo dodaten pogoj prepisa podatkov s pomočjo dodatne procedure.
Primer: PNA premaknemo, na ciljnem dokumentu določimo skladišče ID10, z drugo proceduro pa dodatno določimo premik PNA v DOB, kjer naj bo na ciljnem dokumentu skladišče ID 20. 

 Prikaz neaktivnih skladišč 

Oba modula prikaza zaloge po skladiščih (ikoni zeleni in rdeči tovornjak) imata veliko možnosti. Prikličemo oz. prikazujemo lahko, med drugim, tudi skladišča za katere ima izbrana poslovalnica dodeljene pravice. 
Do sedaj so bila na modulu prikazana vsa skladišča, tudi tista, ki niso bila v uporabi. 

Zaradi lažjega pregleda in upravljanja podatkov skladišč v uporabi, smo dodali novo možnost filtracije, s katero po želji neaktivna skladišča skrijemo oz. jih ne prikazujemo.

Avtomatizirano obveščanje o neknjiženih dokumentih 

Opravilo, ki avtomatizirano kreira zbirne račune na podlagi knjiženih dobavnic smo nadgradili. Avtomatizacija se izvaja v primerih, ko je v šifrantu poslovnih partnerjev izbrana opcija »avtomatsko kreiraj zbirne dokumente«. 

Sedaj je na voljo možnost, da odgovorne osebe prejmejo seznam neknjiženih dokumentov v obliki obvestila na svoj elektronski naslov.
Vse neknjižene dokumente s takšnega seznama je potrebno obdelati ročno, saj gre v večini primerov za poslovne partnerje, ki ne poslujejo  z elektronskimi računi ali manjka kakšen drug podatek, ki je nujen za knjiženje dokumenta. 
Aktivacijo avtomatiziranih obvestil se omogoči v šifrantu delovnih mest za osebe, ki so v podjetju odgovorne za to področje.