TRONInterCenter NOVOSTI december 2023

Decembrske novičke za naše cenjene stranke

V nadaljevanju smo nanizali nekaj posodobitev in novih funkcionalnosti, ki so na voljo.


Odoo CMS- Sample image floating
Odoo text and image block

Aktualne novosti:

 

Masovno pošiljanje IOP po e-pošti

Nadgradili smo funkcionalnost masovnega pošiljanja IOP po e-pošti. Dodatno lahko izberemo nabor partnerjev s katerimi bomo usklajevali odprte postavke. Umaknemo lahko fizične osebe, za katere uskladitev ni potrebna.

 

Odoo image and text block

Avtomatsko zapiranje saldakontnih postavk

Ob vklopu dodatnih nastavitev bo omogočeno avtomatsko zapiranje, najprej po sklicu, če ta ni pravilen, po datumu - naraščajoče. Lahko bomo preskočili postavke, ki so na predlogih kompenzacij in nastavili obseg kontov in tipe dokumentov, ki se zapirajo.

 

 

Avtomatizem brisanja izdanih naročil

Nadgradili smo opravilo, ki avtomatizirano briše postavke izdanih naročil - označi jih kot dobavljene artikle iz pregleda naročil. Nadgradnja omogoča, da v primeru, ko prejem nima izvornega dokumenta, npr. ko nam dobavitelj pošlje excel, si lahko uvozimo v prejem, brez, da ga kreiramo iz naročila dobavitelju. Avtomatizem briše od najstarejših do najnovejših izdanim naročilom, glede na dobavitelja. 

 

Odoo image and text block

Urejanje pravic na poslovnih partnerjih

Pri urejanju poslovnih partnerjev ponujamo dodatne pravice vpogledov in urejanja

Zaklenemo lahko spremembe: 

       Način plačila 

       Rok plačila 

       Zaračunavanje okoljskih dajatev

       Združevanje naročil 

       Avtomatski zbirni dokument 

       Razdelek eRačun in eDokument 

       Bonitetni razredi

Umaknemo lahko: 

       Interesna področja 

       Dobaviteljeve podatke

       Zavihek Internet


 

 

Odoo image and text block

Tiskanje deklaracij po sekundarni klasifikaciji

Osnovno je za tisk deklaracij in nalepk izbrana primarna klasifikacija. Dodali smo možnost izbire sekundarne klasifikacije.

 

Odoo image and text block

Dodatna oznaka - lastna cena pri vrsti artikla za prodajo Vrednostnih kartic

Na vrsto artikla lahko dodamo oznako lastna cena v istem znesku kot je cena ob prodaji. Pri knjiženju prodajnih dokumentov se artiklom, ki imajo to oznako, v nabavno ceno prepiše cena artikla ob prodaji (t.j. za realen prikaz rvc-ja v analizatorju).

Nov modul: Masovni prevodi z API-ji

Za artikle spletnih trgovin lahko nastavite masovno prevajanje.
Masovno se prevaja naziv artikla, kratek in dolg opis, SEO/meta naslov, ključne besede in opis.

Odoo image and text block