TRONInterCenter NOVOSTI december 2021

Kazalo


Interna opomba na dokumentu

Na dokument je možno vklopiti vnos interne opombe, ki je vidna samo na urejevalniku dokumentov in se ne kaže na izpisih.


Pull pozicij samo naslovnika iz ciljnega dokumenta

Pri pullu pozicij naročil na ciljni dokument ne dovolimo pozicije, ki imajo na naročilu drugačnega naslovnika kot na ciljnem dokumentu. 


Rekalkulacija prodajnih pogojov pri menjavi naslovnika

Pri menjavi naslovnika se avtomatsko izvede rekalkulacija prodajnih pogojev.

Avtomatika izdelave internega naročila

Avtomatika izdelave internega načina dela na način, da ko se knjiži dokument naročila (EPN, PNA,…) 


Filtri in analiza po sekundarnih klasifikacijah

Kot filter za analize v analizatorju poslovnih dogodkov se sedaj lahko uporabi tudi sekundarna klasifikacija.


Dodatna polja in nastavitve okna z limiti

V okno z limiti v urejevalniku dokumentov smo dodali nova polja in omogočili vklop in izklop prikazovanja vseh polj.

Kontrola vnosa na poziciji dokumenta

Pri shranjevanju pozicije dobi uporabnik opozorilo, da je vpisana prodajna cena nižja od določene minimalne cene artikla in shranjevanje pozicije je preprečeno. 


Spremljanje zaloge KITov

Sestavljanje KITov, ki povečanje evidenčno zalogo izdelanih KITov, razdiranje KITov, ki zmanjša evidenčno zalogo KITov. 


Prikaz slike artikla

V urejevalnik dokumentov in v modul za naročanje smo dodali prikaz slike artikla na aktivni poziciji.

Izpis artiklov v veljavnih TRONpos akcijah

V TICu je narejen izvoz vseh artiklov, ki so na izbran datum v veljavni TRONpos akciji.


TRONsign

Podpisovanje na android napravah.


OCR prepoznava prejetih faktur

Integrirana rešitev SolumaInvoiceReader.com - OCR v TIC omogoča, da se podatki iz prejete fakture avtomatsko vnesejo v sistem brez pretipkavanja.

Interna opomba na dokumentu

Na dokument je možno vklopiti vnos interne opombe, ki je vidna samo na urejevalniku dokumentov in se ne kaže na izpisih.

Interna opomba na dokumentu

Pull pozicij samo naslovnika iz ciljnega dokumenta

Pri pullu pozicij naročil na ciljni dokument ne dovolimo pozicije, ki imajo na naročilu drugačnega naslovnika kot na ciljnem dokumentu. 

Interna opomba na dokumentu

Rekalkulacija prodajnih pogojov pri menjavi naslovnika

Pri menjavi naslovnika se avtomatsko izvede rekalkulacija prodajnih pogojev.

Interna opomba na dokumentu

Avtomatika izdelave internega naročila

Avtomatika izdelave internega načina dela na način, da ko se knjiži dokument naročila (EPN, PNA,…) na skladišče X, sistem pogleda zalogo naročenega artikla in, v primeru, če na skladišču ni dovolj zaloge, pogleda zalogo na glavnem skladišču Y. Če je tam dovolj zaloge, se avtomatsko naredi (in knjiži) interno naročilo iz X na Y za manjkajočo zalogo.

Avtomatizem se lahko razširi tudi na ostale poslovalnice.

Analizator poslovnih dogodkov – filtri in analiza po sekundarnih klasifikacijah

Kot filter za analize v analizatorju poslovnih dogodkov se sedaj lahko uporabi tudi sekundarna klasifikacija. Narejena je analiza prodaje po sekundarnih klasifikacijah.

Interna opomba na dokumentu

Dodatna polja in nastavitve okna z limiti

V okno z limiti v urejevalniku dokumentov smo dodali nova polja in omogočili vklop in izklop prikazovanja vseh polj. 

Polja, ki so na razpolago: limit, odprte postavke kupec, odprte postavke dobavitelj, zapadle odprte postavke kupec, zapadle odprte postavke dobavitelj, dobavnice brez računov, odprti PNA, odprti ARA, opomba 4, valuta v dnevih, dovoljeno število dni zamude in skrbnik stranke.

Kontrola vnosa na poziciji dokumenta

Pri shranjevanju pozicije dobi uporabnik opozorilo, da je vpisana prodajna cena nižja od določene minimalne cene artikla in shranjevanje pozicije je preprečeno. Minimalna prodajna cena je vpisana v izbranem ceniku. Uporabniki, ki so v uporabniški skupini Administratorji ali pa v uporabniški skupini Odobritev prodajnih cen, lahko shranijo pozicijo dokumenta.


Spremljanje zaloge KITov

Sestavljanje KITov, ki povečanje evidenčno zalogo izdelanih KITov, razdiranje KITov, ki zmanjša evidenčno zalogo KITov. 

Knjiženje medskladiščnice prenaša evidenčno zalogo KITov in dejansko zalogo sestavin v kosovnicah. Inventurni prejem KITov.

V modulu za naročanje se prodajna zaloga zmanjša za količine sestavin v kosovnicah KITov.

Prikaz slike artikla

V urejevalnik dokumentov in v modul za naročanje smo dodali prikaz slike artikla na aktivni poziciji.

TRONInterCenter/TRONpos - Izpis artiklov v veljavnih TRONpos akcijah

V TICu je narejen izvoz vseh artiklov, ki so na izbran datum v veljavni TRONpos akciji.

Zraven podatkov o artiklu, se izpišejo tudi podatki o akciji. 


TRONsign

Podpisovanje na android napravah.


OCR prepoznava prejetih faktur

Integrirana rešitev SolumaInvoiceReader.com - OCR v TIC omogoča, da se podatki iz prejete fakture avtomatsko vnesejo v sistem brez pretipkavanja

Proces zajema podatkov - od papirja do rezultatov obdelave:

  • Avtomatski zajem prejetega računa v modul „eRačun“

  • Prejeti računi imajo izpolnjen podatke za hitrejšo obdelavo.

  • Preko davčne številke se izvede povezava s poslovnim partnerjem v šifrantu.

  • Avtomatiziran prenos v fakturno knjigo za likvidacijo prejetih faktur.