TRONerp NOVOSTI julij 2024

Julijske novičke za naše cenjene stranke

V nadaljevanju smo nanizali nekaj posodobitev in novih funkcionalnosti, ki so na voljo.


Odoo CMS- Sample image floating
Odoo text and image block

Aktualne novosti:

 

Prepoved izdelave izdajnic/povratnic za določenega poslovnega partnerja.

Na poslovnem partnerju/stranki je zdaj mogoče označit ali se zanje dovoljuje izdelava izdajnic/povratnic ali ne.  


Beleženje in pregled sprememb cen in popustov

V TRONerp je na novo omogočena nastavitev, da se beležijo spremembe cen in popustov na pozicijah izbranih dokumentov. Narejen je tudi pregled teh sprememb. 


Izbira PE ob prijavi uporabnika

Izbira PE ob prijavi je bila omejena na administratorsko skupino. Sedaj lahko pravico menjave PE dodelimo na zaposlenega. Ob menjavi PE se zamenja tudi privzeto skladišče uporabnika.

Informativne količine na dokumentih viškov in manjkov nastalih iz kontrolnega popisa

Z dokumentom KOP - kontrolni popis lahko primerjamo skupne količine prejetih dokumentov na način, da na dokumentu izberemo/skeniramo skupne ključe dokumentov, ki jih bomo kontrolirali (npr. več MSK-jev, ki so prišli na PE). Nato skeniramo skupne količine vseh izbranih MSK-jev. Sistem pokaže razliko od/do pričakovanih količin. Knjiženje KOP-a, potem sproži drugo knjiženje MSK-jev, ter za razlike naredi dokumenta "viški" in "manjki".

Na teh dokumentih smo dodali pregled skupnih najavljenih količin vseh izbranih primerjalnih dokumentov.