TRONerp NOVICE

Prijazen opomnik: 31. marec 2024


Odmera dopusta 2024

 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da mora delodajalec najkasneje do 31. marca delavce pisno obvestiti o številu dni letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. To pomeni, da je treba odmero dopusta za leto 2024 izročiti oz. prejeti do 31.3.2024.

Predpriprava podatkov za odmero o letnem dopustu je osnova in izhodišče za obračun in izplačilo regresa za letni dopust, ki ga morajo delodajalci obračunati in izplačati do 1. julija prav tako za tekoče koledarsko leto. Izjemoma v primerih nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo dejavnosti dogovori kasnejši rok izplačila regresa, ki pa ne sme biti kasnejši do 1. novembra tekočega leta. V letu 2024 se je javnim uslužbencem regres izplačal do 14. marca.

     Odoo CMS- Sample image floating
Odoo text and image block

Digitalizirajte vodenje evidence delovnega časa.