Doplačila do minimalne plače skladno z novozakonodajo, ki velja od 1.1.2020

Plače

NAVODILA ZA UPORABO 

Odoo CMS - a big picture

Programske opreme TRONInterCenter

 

Navodila za uporabo doplačila do minimalne plače skladno z novo

zakonodajo, ki velja od 1.1.2020

Vrednost minimalne plače po 1.1.2020

940,58 evrov.

Informacije o novi zakonodaji

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4067?sop=2018-01-4067

https://www.gov.si/teme/minimalna-placa/

Vrste izplačil, katerih dodatki se ne vključujejo v osnovo minimalne plače

Vrste izplačil katerih se dodatki ne vključujejo v o osnovo minimalne plače je potrebno razbit na dve

vrsti izplačil. Kot primer vzamemo izplačilo nočnega dela, ki naj bo BUP * 1,35. Tega je potrebno

razbit na dva dela:

1. Nočno delo BUP*1,00

2. Nočno delo dodatek BUP*0,35

Pri dodatkih oz. vrstah izplačil, ki se ne vključujejo v osnovo za minimalno plačo je potrebno

obkljukati možnost »F« Se ne všteva v minimalno plačo v faktorjih vrste izplačila.


1. Primer nočnega dela brez dodatka

Na že obstoječem izplačilu je potrebno spremeni samo polje »Izraz«, kot prikazuje spodnja slika.

 

Odoo CMS - a big picture

2. Primer dodatka za nočno delo

Za dodatek je potrebno, če že ni ustvarjeno, ustvariti novo vrsto izplačila. Pri tej vrsti izplačila je

potrebno v izraz vstaviti samo vrednost od dodatka! Pri teh dodatkih je najpomembneje, da imajo

obkljukan faktor F! Ti dodatki se tudi ne smejo štet kot ure rednega dela.

Faktorji morajo biti označeni kot so prikazani na spodnji sliki.

 

Odoo CMS - a big picture

Dodajanje izplačil na zaposlenca

Pri dodajanju vrst izplačil za dodatke na zaposlenca je potrebno pazit, da ima zapis dodatka enako

število ur, kot zapis od katerega je dodatek. Kot primer se vzame, da ima mesec 160 ur, od tega je

zaposleni en teden delal ponoči. Tako se mu vnese 120 ur za redno delo, 40 ur za nočno delo in 40 ur

za dodatek nočnega dela, kot prikazuje spodnja slika.

 

Odoo CMS - a big picture

Obračun minimalne plače

Da se nam obračuna doplačilo do minimalne plače moramo v nastavitvah obračuna v polju za

»Dopolni do min. plače« izbrati »Da«. Nato se nam pojavi polje »z izrazom« za izbiro vrste izplačila,

katerega imamo za doplačilo do minimalne plače. Tukaj je potrebno vnesti izraz vrste izplačila, ali

klikniti na »?« in ga izbrat iz seznama. Izbira dopolnila do minimalne plače in izraza je prikazano v

spodnji sliki.

 

Odoo CMS - a big picture

 

Izpis na plačilni

Na spodnji sliki je prikazan izpis na plačilni. Iz nje je razvidno, da se dodatek za nočno delo, kot tudi

dodatek za minulo delo in stalnost ne vključujete v osnovo za doplačilo do minimalne plače.

 

Odoo CMS - a big picture